Vitale vragen aan… Chris Klunder

20-12-2023
285 keer bekeken

Chris Klunder is per 1 januari 2024 coördinator tweefasenaanpak bij Rijkswaterstaat. Hij gaat sturing geven aan de doorontwikkeling van de tweefasenaanpak, tweefasenprojecten begeleiden en de financiële voortgang monitoren.

Aan welke verandering of ontwikkeling uit de transitie werkt u?

Samenwerken, experimenteren en leren met de tweefasenaanpak. Leren en experimenteren is een belangrijk element in de tweefasenaanpak, aangezien het een nieuwe samenwerkingsvorm is. Daarom hebben alle tweefasenprojecten een specifieke leeropgave meegekregen.

Wat is het belang van uw werkzaamheden?

Rijkswaterstaat telt op dit moment 17 projecten die experimenteren met de tweefasenaanpak, waarbij nieuwe projecten conform de ontwikkelde handreiking tweefasenaanpak aan de slag gaan. Het is goed om over die projecten heen kennis en ervaring te borgen, te verwerken in de handreiking en met elkaar te delen. Dit doe ik niet alleen, maar samen met adviseur tweefasenaanpak Savitri Wulandari, een team ambassadeurs vanuit de projecten en een begeleidingsteam waarin alle relevante werkdisciplines zijn vertegenwoordigd. En natuurlijk met de gesprekspartners uit de markt.

Wat zijn de grootste uitdagingen en de belangrijkste resultaten tot nu toe?

De publicatie van de handreiking tweefasenaanpak is een eerste stap om duidelijkheid te geven over hoe de tweefasenaanpak bij projecten kan worden ingezet. De komende jaren moeten we van de lopende experimenten een robuuste en toekomstbestendige werkwijze maken. Dit betekent dat we gaan leren terwijl de trein al rijdt en dat we pas kunnen concluderen of we op het juiste spoor zitten als het eindstation in zicht is. Voor een politiek-bestuurlijke organisatie als Rijkswaterstaat is dit – experimenten en leren met niet direct zicht op de opbrengst, kosten en baten – een complexe opgave. Daar moeten we ons allemaal bewust van zijn.

Wat is de belangrijkste verandering die we moeten doormaken voor een vitale infrasector?

Nieuwe samenwerkingsvormen zoals de tweefasenaanpak vragen ook om veranderingen in de cultuur, kennis en expertise van organisaties. Opdrachtgevers moeten op een andere manier sturing geven aan hun projecten door in de eerste fase meer de samenwerking aan te gaan. Hiervoor moeten niet alleen de projectteams, maar ook de lijnorganisaties geëquipeerd zijn. Daarnaast moet de governance binnen organisaties toegerust zijn om dit type projecten succesvol te begeleiden. Voor opdrachtnemers is het zaak dat ze beter doorgronden hoe de governance van projecten bij opdrachtgevers is ingericht. Een intensievere samenwerking vraagt kortom om een andere houding en gedrag van ons allemaal, niet alleen van de mensen in het project.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen