Samenwerking

Samenwerking

Samenwerken. Dat staat aan de basis van de transitie naar een vitale infrasector. Partijen binnnen de infrasector werken immers gezamenlijk aan dezelfde opgave: Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar houden. 

Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Dat vraagt om actief investeren in nieuwe manieren van werken en nieuwe contractvormen. En om bouwen aan een cultuur waarin we elkaar aanspreken en versterken. Aangevuld met de inzet van onze kennis en expertise en altijd op basis van gelijkwaardigheid en met wederzijds respect voor elkaars posities en belangen. En door te luisteren en te leren van elkaars bevindingen en ervaringen.

 

 

Samenwerking in projecten

Het mooie aan het bouwen van wegen, is dat het resultaat letterlijk voor je voeten ligt. De resultaten van de weg naar de vitale infrasector zie je dan ook vooral terug in de verschillende projecten. Veel van de experimenten vinden hier plaats. Door samen te leren en proberen, maken we ons werk buiten voorspelbaarder, efficiënter en veiliger. Benieuwd hoe dat gaat? Nieuws en updates over experimenten binnen de projecten vind je op de nieuwspagina.

Het laatste nieuws

 

 

 

 

“Naarmate de transitie concreter wordt, wordt het ook spannender.
Nu moeten we het samen in de praktijk gaan laten zien.”

Bart Smolders, directievoorzitter infra Heijmans


 

 
 
 
 

 

 

Taskforce Infra

De Taskforce Infra is een van de belangrijke samenwerkingsverbanden binnen de weg naar een vitale infrasector. Het initiatief – een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en brancheorganisaties – startte in 2020. Het is een voorbeeld voor de nieuwe manier van samenwerken die nodig is voor het realiseren van de gezamenlijke opgave waar de sector voor staat. In een open dialoog werken we aan concrete en doelgerichte oplossingen om knelpunten weg te nemen. Dat is de basis voor een (financieel) gezonde infrasector waarin innovatie en vernieuwing wordt versterkt.

De Taskorce Infra bestaat uit acht werkgroepen, met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, Cumela, MKB Infra, NL Digital, NL Ingenieurs, Techniek Nederland en de Vereniging van Waterbouwers. De leden van de Taskforce brengen veel kennis, expertise en ervaring mee en delen open en transparant hun inzichten, informatie en achtergronden waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van feiten, cijfers en inzicht vanuit concrete projecten. Gezamenlijk wordt zo gewerkt aan het sneller en slimmer uitvoeren van de opgave waar we voor staan.

 

  

"De manier waarop we samen met alle partijen in goed overleg, met gezamenlijke inbreng en afstemming tastbare resultaten hebben bereikt, toont het positieve effect van de Taskforce Infra aan.”

Yke Norg, secretaris van de Taskforce Infra en lid van diverse werkgroepen  

 

 

 

De acht werkgroepen

Monitoring & continuering productie inclusief inkoopplanning

Deze werkgroep verbetert de uitkomsten van TFI. Daarnaast verstevigen ze de inkoopplanning,  verkrijgen ze inzicht op Rijkswaterstaats productieomvang en adviseren ze over continuïteitsmaatregelen in de productie.

 

Stikstof

Deze werkgroep deelt informatie over het onderwerp stikstof. Daarnaast verkennen ze voorstellen voor de aanpak voor het stikstofprobleem in de gebruiksfase.

 

Versnelling voorbereidingsfase

Deze werkgroep ontwikkelt methoden om planstudies te versnellen en planfases bij vervanging, renovatie en contractvoorbereiding sneller te bereiken.

 

Tenderprocedures werken

Deze werkgroep analyseert tenders van werken voor de realisatiefase. Daarmee ontwikkelt deze groep betere methoden voor de aanbestedingsprocedure, gericht op het terugbrengen van tenderkosten en efficiënter werken. 

 

2-fasenaanpak

Deze werkgroep geeft de 2-fasenaanpak verder vorm binnen opdrachten van Rijkswaterstaat. Ook adviseren zij Rijkswaterstaat bij het handelingskader voor de 2-fasenaanpak bij geselecteerde projecten in 2021.

 

Verdienvermogen infrastructuur

Deze werkgroep analyseert het huidige verdienmodel en ontwikkelt dit door. Ook zoeken zij nieuwe, verbeterde verdienmodellen voor de sector.

 

Portfolio- & performancemanagement

Deze werkgroep ontwikkelt de portfolioaanpak binnen Rijkswaterstaat, inclusief het performancemanagement.

 

Klankbord assetmanagement

Deze werkgroep ontwikkelt de reguliere beheer- en onderhoudscontracten door, met aandacht voor assetmanagement.

 
 


Partners

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.