Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn belangrijke en urgente onderwerpen voor de samenleving. Rijkswaterstaat vraagt bij de aanbesteding van projecten en onderhoudscontracten ook om duurzame oplossingen van de infrasector. Binnen de Taskforce Infra gaan Rijkswaterstaat en markt met elkaar in gesprek over deze systematiek en kijken we naar mogelijke verbeteringen.

Opdracht

De inhoudelijke invulling van de opdracht is in voorbereiding. De definitieve omschrijving volgt in het eerste kwartaal van 2024.

Cookie-instellingen