Home

Een vitale infrasector

 

De Nederlandse infrasector staat voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Met grote maatschappelijke vraagstukken rond klimaatverandering, de bevolkingsgroei en mobiliteit voor de deur, bereidt de infrasector zich voor op de toekomst.

De markt en Rijkswaterstaat werken samen aan een vitale infrasector. We bouwen aan een financieel gezonde infrasector waar projecten voorspelbaar verlopen, waar we de kennis en expertise in de hele keten goed benutten en waar ruimte is voor innoveren en leren.

Inschrijven nieuwsbrief 

 

 

De transitie

De transitieaanpak is de weg naar verandering en vernieuwing. In deze werkwijze staat een effectieve organisatie centraal. Ook focussen we op een intensieve samenwerking met een brede infracoalitie, de Taskforce Infra, het opdrachtgeversforum en Rijkswaterstaat. De transitieaanpak bestaat uit de volgende pijlers:

  

 

 

"We kunnen de opgave om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden
alleen aan als Rijkswaterstaat en markt optimaal samenwerken."

Marlotte Koster, transitiedirecteur Rijkswaterstaat

 

 

 Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"232939"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"digits","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
 

Partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cookie-instellingen