Home

Een vitale infrasector

 

De Nederlandse infrasector staat voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Met grote maatschappelijke vraagstukken rond klimaatverandering, de bevolkingsgroei en mobiliteit voor de deur, bereidt de infrasector zich voor op de toekomst. ‘Een vitale infrasector’ is het pad dat leidt naar die verandering en vernieuwing.

Een vitale infrasector is een gezamenlijk proces van de markt en Rijkswaterstaat. Daar werken we dagelijks aan. Op die manier gebruiken we de kennis en expertise in de hele keten, bouwen we aan een financieel gezonde sector waar projecten voorspelbaar verlopen en waar ruimte is voor innoveren en leren.

Inschrijven nieuwsbrief 

 

 

De transitie

De transitieaanpak is de weg naar verandering en vernieuwing. In deze werkwijze staat een effectieve organisatie centraal. Ook focussen we op een intensieve samenwerking met een brede infracoalitie, de Taskforce Infra, het opdrachtgeversforum en Rijkswaterstaat. De transitieaanpak bestaat uit de volgende pijlers:

  

 

 

"We kunnen de opgave om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden
alleen aan als Rijkswaterstaat en markt optimaal samenwerken."

Marlotte Koster, transitiedirecteur Rijkswaterstaat

 

 

 Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"232939"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"digits","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
 

Partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cookie-instellingen