Leren en ontwikkelen

In alle experimenten is aandacht voor leren en ontwikkelen. De markttransitie is een expliciet onderdeel van relevante opleidingen en strategische trajecten. Dit is gerelateerd aan het vakmanschap van de medewerkers. Marktpartijen worden gestimuleerd hetzelfde te doen. Het uitgangspunt is het leren en ontwikkelen tijdens individuele projecten. Dit doen we door steeds duidelijke leer- en ontwikkelopgaven mee te geven. Hiermee dragen projecten actief bij aan het opstellen van de verschillende handreikingen, kaders en werkwijzen. Met de Taskforce Infra wordt gewerkt aan samenwerken en leren in verschillende projecten. Dit gaat via een gezamenlijk actieprogramma gericht op uitwisseling en houding- en gedragscomponenten, geheel gerelateerd aan de transitie.

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"232939"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen