Samenwerken en experimenteren

Samenwerken. Dat staat aan de basis van de transitie naar een vitale infrasector. Binnen de infrasector werken we gezamenlijk aan dezelfde opgave: Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar houden. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Dat vraagt om actief investeren in nieuwe manieren van werken en nieuwe contractvormen zoals de 2-fasenaanpak, waarmee onder meer risico’s van bouwprojecten beter worden beheerst. De portfolioaanpak, waarmee we opgaven bundelen om zo onder andere investeringen in innovaties rendabel te maken. En de nieuwe onderhouds- en dienstencontracten, die duidelijker aansluiten bij het assetmanagement van Rijkswaterstaat. En met een meer datagedreven aanpak en de beschikbaarheid van digitale informatie over (water)wegen voeren we het werk beter, voorspelbaarder en betrouwbaarder uit. 

Het vraagt om te bouwen aan een cultuur waarin we elkaar aanspreken en versterken. Aangevuld met de inzet van onze kennis en expertise en altijd op basis van gelijkwaardigheid en met wederzijds respect voor elkaars posities en belangen. En door te luisteren en te leren van elkaars bevindingen en ervaringen. 

De resultaten van de weg naar een vitale infrasector zie je dan ook vooral terug in de verschillende projecten. Veel van de experimenten met nieuwe manieren van werken en nieuwe contractvormen vinden hier plaats. Door samen te leren en proberen, maken we ons werk buiten voorspelbaarder, efficiënter en veiliger.

Het mooie aan het bouwen van wegen is dat het resultaat letterlijk voor je voeten ligt.

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"232939"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen