Vitale infrasector

Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar. Dat is waar de Nederlandse infrasector voor staat. Met grote maatschappelijke veranderingen rond klimaatverandering, de bevolkingsgroei en mobiliteit voor de deur, bereidt de infrasector zich voor op de toekomst. 'Op weg naar een vitale infrasector’ is het pad dat leidt naar die verandering en vernieuwing.

Het begin

In 2019 zetten we een belangrijkste stap. In opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht McKinsey de toekomst van de Nederlandse infrasector. Uit dit onderzoek blijkt dat er een noodzaak is voor vernieuwingen binnen de sector, wil Nederland ook in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleid tot een duidelijke transitieaanpak met het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Rijkswaterstaat en marktpartijen willen met deze aanpak voor verandering en vernieuwing in de markt zorgen daarbij gebruiken we de kennis en ervaring van een groot aantal specialisten binnen en buiten de infrasector. Ook integreren we de manier van denken en werken van DOEN, een van de voorlopers van de transitieaanpak, en de principes die in 2016 in de Marktvisie zijn neergelegd.

Doel van de transitie

Nederland heeft de beste infrastructuur ter wereld. Dat willen we graag zo houden. Het doel van 'Op weg naar een vitale infrasector' is om een goed functionerende en duurzame infrasector te creëren. Zodat ook de komende generaties profiteren van de hoogste kwaliteit infrastructuur. Om dit doel te bereiken, is het essentieel dat iedereen in de keten samenwerkt, dat financiële risico's goed en voorspelbaar beheersen en ruimte laten voor innoveren en leren.

 

 

"Rijkswaterstaat en markt zijn als gevolg van de transitie
veel meer echt en oprecht met elkaar in gesprek
."

Leonie Koops, sectorhoofd infrastructuur en mobiliteit Witteveen + Bos

 

 

 

 

Zo doen we dat 

‘Op weg naar een vitale infrasector’ is een ambitieuze aanpak. Als samenwerkende organisaties binnen de infrasector ontwikkelen we nieuwe werkwijzen en methoden. We leren in de praktijk wat wel of niet werkt. Soms op basis van ervaring, soms op basis van experimenten. Gebaseerd op een duidelijke transitieaanpak die richting geeft aan de verandering in de infrasector.

Samenwerken en experimenteren

Om binnen de sector nieuwe en betere samenwerkingsvormen te laten ontstaan, ontwikkelen we verschillende nieuwe werkprocessen en contractafspraken. Zoals de 2-fasenaanpak, waarmee onder meer risico’s beter kunnen worden beheerst. De portfolioaanpak, waarmee we kennis en ervaring in projecten breder inzetten. En de onderhouds- en dienstencontracten, die duidelijker aansluiten bij het assetmanagement van Rijkswaterstaat. Met een meer datagedreven aanpak en de beschikbaarheid van digitale informatie over (water)wegen voeren we het werk beter, voorspelbaarder en betrouwbaarder uit.
 

Meer informatie

 
 

Leren en ontwikkelen

Leren doe je het beste door te ervaren. Daarom experimenteren we volop binnen de projecten. Met behulp van een actie-agenda verankeren we deze opgedane kennis en kunde in onze werkwijze. We delen we ervaringen met elkaar en ontwikkelen we nieuwe contractvormen. Coaches begeleiden de teams hierbij. Zo bouwen we waardevolle nieuwe kennis op, bijvoorbeeld op het gebied van techniek, en werken we mee aan een Human Capital Agenda voor de bouw en infra. Binnen de aangesloten partijen organiseren we in-company trainingen.
 

Meer informatie

 
 

Monitoren en evalueren

Een transitie is pas succesvol als je duurzame voortgang boekt. Daarom voert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) jaarlijks samen met PwC een onafhankelijke resultatenanalyse uit. Hierbij betrekken zij marktpartijen intensieve, open en transparante consultatieprocessen. De bevindingen die hieruit voortvloeien delen we met alle belanghebbenden. Daardoor stellen we op tijd vast of we de goede kant opgaan en waar we eventueel bij moeten sturen.

 

Meer informatie

 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.