SIO meer dan een nieuw contractenlandschap

03-04-2024
290 keer bekeken

Samen werken aan onderhoud. Dat doen Rijkswaterstaat en de markt met een nieuw contractenlandschap, maar vooral ook door elkaar op te zoeken, kennis te delen en samen te werken aan verbeteringen.

Op 3 maart kwamen zo’n 200 medewerkers van Rijkswaterstaat en marktpartijen tijdens de derde Samenwerken in Onderhoud-dag bij elkaar om hierover na te denken. 

Samenwerken in Onderhoud (SIO) is niet nieuw. De basis voor deze ontwikkeling is eigenlijk al gelegd in 2018 met de ‘Masterclass Prestatiecontracten’. De intensieve samenwerking die daarop volgde heeft in de afgelopen jaren geleid tot een serie concrete producten zoals een Visiedocument gelijkwaardig Samenwerken en het boekje Samenwerken in Onderhoud. 

Verschillende thema’s centraal 

SIO is opgebouwd uit 6 thema’s: ‘Samenwerken met partners’ dat de kwaliteit van het assetmanagement, 2. ‘Gezamenlijk managen van de onderhoudsbehoefte’ als een verdieping van de ketensamenwerking, 3. ‘Eerlijk geld voor eerlijk werk’, 4. ‘Zichtbaar verbeteren’, 5. ‘Professional aan het roer’ en als laatste 6. ‘Terug naar de eenvoud’. 

Na een korte terugblik op de mijlpalen van SIO in de afgelopen jaren door Stephanie Schat (implementatie manager SIO bij Rijkswaterstaat) werd ingegaan waar het programma nu staat, wat er is geleerd, wat te behouden en wat aandacht nodig heeft. Als een van de belangrijkste verbeteringen werd de andere manier van samenwerken gezien. Het draagt volgens de deelnemers in hoge mate bij aan de betrokkenheid, energie, openheid, het samen leren en aan korte lijnen, bijvoorbeeld bij besluitvorming. Ook de nieuwe focus op vast onderhoud met het assetmanagement als basis en duidelijkheid over de scope-verdeling worden gezien als belangrijke verbeteringen.

Toch zijn er ook nog aandachtspunten die het samenwerken in onderhoud nog verder kunnen verbeteren. Meer uniformiteit, de beschikbaarheid van areaaldata en verdienmodellen bij de nieuwe onderhoudscontracten vragen nog aandacht. Het blijven uitleggen en meenemen in het waarom, het wat en het hoe van SIO is daarom van groot belang. Daar ligt een grote rol voor Rijkswaterstaat en voor de betrokken marktpartijen. 

Aan het einde van de dag gaven de deelnemers een samenvatting van het belang van SIO en deze SIO-dag. Begrippen als kennisdeling, werken vanuit vertrouwen, openheid, het gaat stiekem over Assetmanagement, gedeelde zorgen, de wil om te verbeteren passeerden de revue. Maar misschien wel de belangrijkste uitspraak was ‘het gezelschap’. 

Het vervolg

Op 9 oktober 2024 vindt de vierde SIO dag plaats, wederom in LEF Future Centre in Utrecht. Die bijeenkomst zal een verdere verdieping zijn van de bevindingen van eerdere SIO dagen en zullen weer volgende stappen worden gezet in Samenwerken in Onderhoud.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen