Tender- en leveranciersmanagement

Rijkswaterstaat en de markt voelen de behoefte om zaken op het gebied van tenders, aanbestedingen en leveranciersmanagement met elkaar te bespreken. Via dit thema delen zij de knelpunten die in de praktijk worden ervaren. Ook wordt bekeken hoe Rijkswaterstaat en markt de doelmatigheid van aanbestedingen en het leveranciersmanagement kunnen vergroten.

 

Opdracht

De inhoudelijke invulling van de opdracht is in voorbereiding. De definitieve omschrijving volgt in het eerste kwartaal van 2024.

 
Cookie-instellingen