Diensten 2030

Het projectteam ‘diensten 2030’ ontwikkelt op lange termijn een nieuwe visie voor de inkoop van diensten. Dit in opdracht van Rijkswaterstaat. De volgende vraag werd gesteld: wat is nodig om de productie op een effectieve en efficiënte manier uit te voeren? Een deel van deze benodigde kennis en vakmanschap koopt Rijkswaterstaat in met raamovereenkomsten voor ‘Diensten GWW’. Rijkswaterstaat heeft samen met de markt een nieuwe generatie overeenkomsten voor de diensten ontwikkeld. Deze overeenkomsten spelen in op de huidige en toekomstige ontwikkelingen waarbij de opgave centraal staat. Deze nieuwe Samenwerkingsraamovereenkomsten (SROKs) zijn in 2021 in werking getreden. Inmiddels zijn 2 Samenwerkingsraamovereenkomsten (SROKs) in werking gezet: 1) de SROK Ingenieursdiensten, 2) de SROK PPB met de percelen “Projectbeheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing” en “Integrale Veiligheid”.

 

 

 

 

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"232939"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen