Het enkelvoudig team

De opgave centraal, meer efficiency, relationeel samenwerken en het vergroten van het werkplezier zijn belangrijke redenen om na te denken over de organisatie en de uitvoering van projecten. In een aantal projecten werken Rijkswaterstaat en marktpartijen daarom met een nieuwe vorm van samenwerking: het enkelvoudig Integraal Project Managementteam. Medewerkers van marktpartijen en Rijkswaterstaat werken in dit enkelvoudige IPM-team als 1 team samen bij het uitvoeren van een project. Het uitgangspunt is om elke functie maar 1 keer in te vullen. In het inspiratiedocument ‘Het enkelvoudig team’ wordt de opgedane kennis en ervaring gedeeld. Het boekje is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de betekenis en werking van een enkelvoudig IPM-team in de praktijk of die deze werkwijze wil toepassen in het eigen project.

 

 

 

 

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"232939"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen