Tweefasenaanpak

De Tweefasenaanpak is een samenwerkingsvorm binnen de kaders van een vitale infrasector. Het belangrijkste doel hiervan is het reduceren van risico’s in projecten en het benutten van samenwerkingskansen die de markt biedt. Denk aan het inbrengen van kennis in het ontwerpproces.

In een Tweefasenaanpak wordt na gunning een project in 2 fasen uitgevoerd. In de eerste fase doen Rijkswaterstaat en marktpartijen samen het onderzoek en ontwerp van het project. Ook moeten de opdrachtgever en opdrachtnemer het eens worden over onder meer het definitieve ontwerp, de aanneemsom en de risicoverdeling. In de tweede fase wordt de prijs bepaald en gaat het project in uitvoering. Na afloop van de eerste fase en voordat de tweede fase start, is er een go/no-go-moment.

Experimenteren en leren rond de Tweefasenaanpak

Leren en experimenteren is een belangrijk element in de Tweefasenaanpak. Het leren wordt vormgegeven aan de hand van leeropdrachten binnen projecten die worden begeleid door coaches. In de Community of Practices die regelmatig plaatsvinden, worden de ervaringen en lessen gedeeld. In een handreiking ligt vast wat er tot nu toe is geleerd en wordt onder andere uitgelegd wat de Tweefasenaanpak inhoudt. Hierin wordt ook toegelicht hoe er wordt omgegaan met onderwerpen als de scopebepaling, prijsvorming en ontwerpverantwoordelijkheid.  

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"232939"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen